چه اتفاق دیگری باید شاهد باشیم تا باور کنیم بیمه آتش سوزی واجب است!

۸۰‌درصد منازل،بیمه آتش‌سوزی ندارند!

درباره بیمه آتشسوزی بیشتر بدانید

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تامین و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های مورد بیمه وارد می‌شود. بنابراین در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی خسارت‌های مالی مورد تامین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی، اضافه کنیم که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون موجب مسئولیت و پاسخگویی بیمه‌گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا بطور جداگانه از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تامین بیمه‌گران قرار می‌گیرد. سه اصل مهم در بیمه نامه های آتش سوزی، وجود اصل نفع بیمه پذیر، حسن نیت و جبران است؛ به این معنی که بیمه گزار تمامی موارد مندرج در فرم بیمه را در کمال صداقت و حسن نیت پاسخ دهد و بیمه گر نیز در صورت وقوع خسارت، حداکثر غرامت را با توجه به سرمایه بیمه نامه پرداخت نماید. به طور کلی بیمه آتش سوزی در دسته بیمه اموال قرار دارد و متعهد به جبران زیان های مالی اموال منقول و غیر منقول بیمه گزار و اموال اشخاص ثالثی که بر طبق قانون مسئولیت آنها با بیمه گزار است، می شود. به بیان دیگر شرکت های بیمه ای خسارات جانی اعم از جرح و فوت را پوشش نمی دهند. بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای شکل گرفته در دنیا است. به اعتقاد برخی صاحب نظران لزوم ایجاد آتش نشانی و بیمه های آن، پس از حریق عظیم لندن در سال 1666 میلادی و در پی سوختن بیشتر شهر و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر احساس شده است؛ به گونه ای که در 1680 نخستین اداره آتش نشانی و پس از آن شرکت بیمه ای در لندن تاسیس شد. انواع بیمه آتش‌سوزی بطور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش‌سوزی تحت پوشش قرار می‌گیرند به ۳ بخش تقسیم می‌شوند: _واحدهای مسکونی _واحدهای صنعتی _واحدهای غیرصنعتی و انبارها و اصناف و کسبه انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه آتش‌سوزی در بیمه آتش‌سوزی خطرات به ۲ گروه بشرح زیر تقسیم‌بندی شده‌اند: خطرات اصلی و خطرات تبعی خطرات اصلی در بیمه آتش‌سوزی خطرات حریق، انفجار و صاعقه بطور همزمان بیمه می شوند وامکان تفکیک یاحذف یکی از این خطرات وجود ندارد. آتش و آتش‌سوزی: آتش (حریق) عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با دما همراه باشد. به عبارت دیگر برای ایجاد آتش به ۳ عنصر هوا (اکسیژن)، جسم سوختنی و دما نیاز است که در این حالت مثلث آتش تشکیل می‌شود. چنانچه یکی از سه عنصر مذکور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد گرفت. برای ایجاد آتش‌سوزی باید از کانون اولیه خود خارج شود که در این حالت آن را آتش کنترل نشده (مهار نشده) گویند و در بیمه‌نامه آتش‌سوزی این آتش قابل بیمه شدن است. منظور از دما در تعریف فوق جرقه یا آتش زنه‌ای است که باعث ایجاد آتش با شعله می‌گردد که اصطلاحاً نامیده فلش پوینت می‌شود. بنابراین آتش‌سوزی عبارت است از آتشی که از یک منبع حرارتی غیرقابل کنترل سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی کنترل شده‌ای را ترک نماید و دارای چنان حرارتی باشد که گسترش و توسعه یابد. انفجار: در بیمه آتش‌سوزی انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار است. انفجار ممکن است بصورت های مختلف بروز کند لیکن همه آنها دارای خاصیت مشترک هستند بدین معنی که علت هر انفجار، انبساط مقدار زیادی گاز یا بخار است که بر اثر فشار قوی یا تولید حرارت یا فعل و انفعالات شیمیایی به مانع اطراف خود فشار آورده آن را می‌ترکاند . هر انفجاری در بیمه‌نامه آتش‌سوزی قابل بیمه شدن نیست از جمله انفجارهای هسته‌ای ، مواد منفجره و... صاعقه: در بیمه آتش‌سوزی صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می‌آید. منظور از خطر صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش‌سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه بیشتر منظور خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است که اصلاحاً آن را صاعقه سرد می‌نامند و بدون آتش‌سوزی، تولید می‌شود مانند: گداخته شده، ترکیدن، سوختن از رو. صاعقه‌ای که در نزدیک موتور یا ماشین دیگری به سیم‌های موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور یا ماشین منتقل می‌کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاه‌ها می‌گردد که اینگونه خسارت از تعهد بیمه‌گر خارج است. بطور خلاصه خسارتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیرمستقیم صاعقه یا در اثر نیروی آن تولید شوند خسارت مستقیم صاعقه هستند که بیمه شده محسوب می‌گردند لیکن خساراتی که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولیدی شوند خسارات غیرمستقیم صاعقه بوده که بیمه نمی‌شوند. خطــــرات تبعـــی زلزله و آتشفشان: در بیمه زلزله خسارت مستقیم وارد شده به مکان‌ها اعم از مسکونی، غیر مسکونی و صنعتی همچنین اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و یا آتشفشان بیمه می‌شوند. سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها: سیل، جریان ناگهانی آب‌های سطحی خارج از مسیر طبیعی است که به علت ریزش باران، برف، طغیان رودخانه و یا شکستن سدها ایجاد می‌شود. طوفان و گردباد و تندباد: در بیمه طوفان خسارت‌های ناشی از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار می‌گیرد.سرعت باد هنگام طوفان حداقل ۶۲ کیلومتر در ساعت می باشد. ترکیدن لوله آب و فاضلاب: در این بیمه خسارت‌های وارده به مورد بیمه (ساختمان، ابنیه و …) و اموال و اثاثه موجود در آن که ناشی از ترکیدن لوله آب و فاضلاب باشد تحت پوشش قرار می‌گیرد. سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر: خسارت‌های ناشی از سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر یا اشیای ساقط شده از آنها (به استثنای بمب و یا مواد منفجره و سایر جنگ افزارها) حداکثر تا کل مبلغ بیمه شده تحت پوشش قرار می‌گیرد. شکست شیشه: خسارت‌های ناشی از شکست شیشه‌های منصوب در ساختمان مورد بیمه در اثر حادثه و برخورد شی خارجی تحت پوشش قرار می‌گیرد. اصولاً شیشه به دو صورت میان تهی و مسطح ساخته می‌شود شیشه‌های میان تهی به شرط آنکه منصوب باشند تحت پوشش قرار می‌گیرند. بیمه دزدی با شکست حرز: بیمه‌گر خسارت ناشی از فقدان یا خرابی اموال بیمه شده را که در نتیجه دزدی با شکست حرز روی دهد حداکثر تا مبلغ بیمه شده جبران می‌نماید. موارد زیر دزدی با شکست حرز محسوب می‌گردد. _بالا رفتن از دیوار محل استقرار اموال بیمه شده یا شکستن درب یا پنجره و یا خراب کردن دیوار و نظایر آن _باز کردن در بوسیله کلید تقلبی و سایر آلات و ادواتی که عادتاً برای باز کردن قفل بکار می‌روند. _ ورود به محل و تهدید بیمه‌گذار و یا سایر اعضای خانواده و خدمت‌گذار وی سیل و طغیان آب: جریان ناگهانی و غیرقابل کنترل آبهای سطحی خارج از مسیر طبیعی که بعلت ریزش باران، برف و طغیان آب رودخانه و یا شکستن سدها ایجاد می‌شود را سیل گویند. برخی استثنائات این پوشش شامل موارد زیر می‌باشد: -خسارت وارده به خود لوله یا دستگاه‌های عامل خسارت -هزینه تعمیر پشت بام -خسارت حاصله در جریان تعمیر و یا ساختن مجدد ساختمان ضایعات ناشی از ذوب برف وآب باران: دراین پوشش خسارات مستقیم ناشی ازذوب برف وآب باران به مورد بیمه که در نتیجه آب و یا ذوب شدن برف در محل مورد بیمه مشروط بر اینکه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله‌ها، لبریز شدن آبروها و یا ناودانها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد تحت پوشش قرار دارد. سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر: خسارت‌های ناشی از سقوط هواپیما و هلیکوپتر یا قطعات منفصله و ساقط شده از آنها (به استثناء مواد منفجره و بمب) وبا در نظر گرفتن فاصله محل مورد بیمه از فرودگاه تحت پوشش قرار می‌گیرند. اعتصاب، شورش، آشوب، بلوا: خسارات احتمالی ناشی از شورش وبلوا در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی استثناء شده است لیکن این امکان وجود دارد تا بموجب این پوشش، خسارات مستقیم ناشی از اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا که باعث ضرروزیان اموال مورد بیمه شود را با در نظر گرفتن شرایط خاص تحت پوشش بیمه قرار داد. هزینه پاکسازی: با توجه به اینکه در صورت محقق شدن یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه‌نامه آتش‌سوزی، بیمه‌گذار جهت خروج و پاکسازی ضایعات ناشی از بروز خسارت از محل مورد بیمه متحمل هزینه خواهد شد امکان تحت پوشش قرار دادن این هزینه با این پوشش مقدور می‌گردد. در این صورت حداکثر سرمایه تحت پوشش ۲۰ درصد ارزش مورد بیمه می‌باشد. برخورد جسم خارجی با مورد بیمه: این پوشش با توجه به محل مورد بیمه و برای اماکنی که در مجاورت جاده و یا دامنه کوه یا پایین شیب تپه و… ارائه می‌گردد. خودسوزی: برخی مواد شیمیایی خاصیت اکسیده شدن را تا حد زیادی دارا بوده واین خاصیت در ترکیبات اشباع نشده وجود دارد .در صورتیکه یک ماده کربن دار خاصیت ترکیب با اکسیژن راداشته وشدت ترکیب آن جسم با اکسیژن و تولید حرارت شدت یابد، درجه سوخت آن جسم پایین آمده بطوریکه در بعضی شرایط درجه حرارت خودسوزی تا میزان درجه حرارت محیط پایین می‌آید و عمل خودسوزی ویا حریق خودبه خود به وقوع می‌پیوندد. در بیمه‌های آتش‌سوزی می‌توان خطر خودسوزی را در شرایط خاص تحت پوشش بیمه قرار داد. ترکیدگی ظروف تحت فشار: ظروف تحت فشار صنعتی عبارتند از دیگ بخار به مفهوم ماشین آلاتی که بر اثر فعل وانفعالات ناشی از نیروی بخار ویا سایر عوامل نیروزا، بخار خشک جهت استفاده صنایع تولید می‌نماید و همچنین ظروفی که به منظور نگهداری مواد یا گازهای تحت فشار در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. (مانند بویلرها) هدف از پوشش ظروف تحت فشار “صنعتی”، خسارت وارد به این ظروف ناشی از انفجار آنها از درون می‌باشد. شرایط اظهارنامه‌ای (بیمه موجودی کالا بصورت شناور) با توجه به اینکه موجودی داخل انبارها دائما در حال نوسان می‌باشد و لزوم متناسب بودن حق بیمه پرداختی با میزان موجودی کالا و تحت پوشش قرار گرفتن تمامی موجودی کالا در مدت اعتبار بیمه‌نامه این امکان وجود دارد تا موجودی انبار بصورت شناور و با شرایط خاص بیمه گردد. چراکه در غیر اینصورت و در صورت بروز خسارت احتمالی در زمانی که موجودی کالا بیش از ارزش بیمه شده در انبار موجود بوده است، خسارت بطور کامل جبران نخواهد شد. خرید آنلاین بیمه آتش‌سوزی از طریق وب سایت bimat.ir می تونی آنلاین بیمه آتش سوزی منزل و مغازه و...بیمه کنی در وب سایت bimat.ir به راحتی میتونید بیمه آتش سوزی از همه شرکتها مقایسه کنی و بهترینش انتخاب کنی ....

مرتبط از وبلاگ
چرا bimat.ir؟!

تجربه‌ی یک خرید امن و سریع

استفاده آسان

تنها با گذراندن چند مرحله ساده میتوانید بیمه مورد نیاز خود را انتخاب و اقدام به تمدید یا خریداری آن نمایید.

پرداخت امن

تنها با گذراندن چند مرحله ساده میتوانید بیمه مورد نیاز خود را انتخاب و اقدام به تمدید یا خریداری آن نمایید.

آرشیو اطلاعات

تنها با گذراندن چند مرحله ساده میتوانید بیمه مورد نیاز خود را انتخاب و اقدام به تمدید یا خریداری آن نمایید.

ارسال رایگان

تنها با گذراندن چند مرحله ساده میتوانید بیمه مورد نیاز خود را انتخاب و اقدام به تمدید یا خریداری آن نمایید.

صرفه جویی در وقت

تنها با گذراندن چند مرحله ساده میتوانید بیمه مورد نیاز خود را انتخاب و اقدام به تمدید یا خریداری آن نمایید.